Yves STRYPSTEIN

MIJN LOOPBAAN

Lincentie in de rechten sinds 1979
Advocaat bij de Balie te Brussel sinds 1979
Medestichter van het kantoor MARTROYE-OBERWOITS-STRYPSTEIN, 1986
Plaatsvervangende Vrederechter bij het Vredegerecht van het kanton Seneffe

240_F_120506573_bpgmy8UhFUBHkIOSFnJF66YsfvHfNPLp

Uitgeoefende materies

  • Verzekeringen en verkeersrecht
  • Huurovereenkomsten hoofdverbijfplaats en handelshuur
  • Eigendomsrecht en medeeigendom
  • Familierecht
  • Arbeidsrecht
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Bescherming van de kwetsbare meerderjarige personen ( sinds 2010 regelmatig aangesteld door verschillende vrederechters in hoedanigheid van bewindvoerder van goederen en van de personen).

EXTERNE MEDEWERKERS

  • Me Geneviève BELVA, advocaat, Goedheidstraat, 2A b. 5 te 1000 Brussel
  • Me Charlotte CRUCIFIX, advocaat, Amazonestraat 37 te 1060 Brussel

A

Adres

Goedheidstraat 2 A bus 3 - 1000 Brussel

B

Telefoon

02 340 37 37

E

Email

strypstein@excelitis.be

F

Fax

02 343 98 47

B

BTW

0543.489.515

D

Compte honoraires

BE70 6300 2505 1725
BE58 0688 9877 8179

D

Derdenrekening ING

BE51 6303 2007 1262
nl_BENL